gaz1

gayrimeşru
gayser

İng geyser yer altından fışkıran su İzl geisir fışkıran, dökülen Nor geisan akıtmak, (sıvı) dökmek, fışkırmak << Ger *gausjan HAvr *ǵʰew- (sıvı) dökmek, akıtmak

gayur

Ar ġayūr غيور z [#ġyr faˁūl im.] çok kıskanan, çok gayretli Ar ġāra غَارَ zkıskandı, gayret etti

gayya

Ar ġayya(t) غيّة z [#ġwy faˁla(t) msd.] baştan çıkma, kötü yola düşme, cehennemde bulunan bir kuyunun adı Ar ġāwa غاو zbaştan çıktı, kötü yola düştü

gayz

Ar ġayẓ غيظ z [#ġyẓ faˁl msd.] şiddetli öfke Ar ġāẓa غاظ zöfkeye kapıldı

gaz1

"havagazı" [ Düstur Tertip I.-IV., 1863]
Sokaklardan geçecek su ve gaz boruları ve su yolları ve lağım misillü şeylerin inşa veya tamirleri "... maddenin uçucu hali" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ġaz: (...) Hikmet-i ilmiyede umuman seyyal latif cisimler [fizikte genel olarak uçucu maddeler] gazometre [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
gazometre: İçine gaz alan büyük bir alet ki sarfiyat esnasında gaza muntazam bir tazyik verir. doğal gaz [ Milliyet - gazete, 1979]
yeni petrol ve doğalgaz kaynaklarının araştırılması biyogaz [ Milliyet - gazete, 1979]
'Biyogaz' üretimi için çalışmalar sürdürülecektir.

Fr gaz maddenin uçucu hali Hol gaz a.a. (İlk kullanım: J. B. van Helmont (1577-1644) Holl. kimyacı.) EYun χáos χάος zşekilsiz varlık

 kaos

Not: Hollanda dilinde sözcüğün telaffuzu Yunanca χáos gibidir.

Benzer sözcükler: biyogaz, doğal gaz, gaz çıkarmak, gaz maskesi, gazhane, gazlaşmak, gazometre, havagazı, otogaz

Bu maddeye gönderenler: gaz2, gazoz


14.11.2019
gaz2

Fr gazéine/gazole rafine edilmiş bir petrol ürünü, benzin Fr gaze uçucu madde, cismin uçucu hali

gaz3

Fr gaze çok gevşek dokunmuş pamuklu bez Ar ḳazz قزّ zkaba ipekli kumaş OFa kac/kaj a.a.

gaza

Ar ġazā(t)/ġazwa(t) غزاة/غزوة z [#ġzw faˁla(t) msd.] 1. akın etme, yağma, talan, 2. İslam dini uğruna yapılan savaş Ar ġazā غَزَا z1. murat etti, gayret etti, 2. akın etti

gazal

Ar ġazāl غزال z [#ġzl] ceylan, antilop (≈ Aram ˁuzīlā a.a. ≈ Akad χuzālu/uzālu a.a. )

gazap

Ar ġaḍab غضب z [#ġḍb faˁal msd.] kızgınlık, öfke Ar ġaḍuba غَدُبَ zkızdı, öfkelendi