gato

gastrik

Fransızca gastrique veya İngilizce gastric "mideye ait, midesel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gastḗr γαστήρ z "mide" sözcüğünden alıntıdır.

gastrit

Fransızca gastrite "mide iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gastḗr γαστήρ z "mide" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir.

gastroenteroloji

Fransızca gastro-entérologie "mide ve bağırsak hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır.

gastroentestinal

Fransızca gastro-intestinal "mide ve bağırsağa ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gástron γάστρον z "mide" ve Latince intestinum "bağırsak" sözcüklerinin bileşiğidir.

gastronomi

Fransızca gastronomie "damak zevki uzmanı, lokantacı" sözcüğünden alıntıdır.

gato
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1899]
doymazsa bir iki de gato yutar da mide fesadına uğrar

Köken

Fransızca gâteau "pasta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca gastels "hamur işi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wastil biçiminden evrilmiştir.


05.07.2012
gavat

Arapça ḳwd kökünden gelen ḳawwād قوّاد z "muhabbet tellalı, fuhuşa aracılık eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāda قَادَ z "önayak oldu, iş bitirdi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

gavs

Arapça ġwṣ kökünden gelen ġawṣ غوص z "1. (özellikle inci için) denize dalma, inci dalgıçlığı yapılan yer, 2. tasavvufta en derin mertebeye erişmiş kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāṣa "inci dalgıçlığı yaptı" fiili ile eş kökenlidir.

gâvur

Farsça gabr گبر z "1. Zerdüşt dinine mensup, ateşperest, 2. Müslüman olmayan, kâfir" sözcüğünden alıntıdır.

gayakol

İngilizce guaiacol "tıpta öksürük giderici ve antiseptik olarak kullanılan bir organik madde" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce guaiacum "Orta Amerika kökenli bir bitki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük G. Amerika dillerinden Taino dilinde bir sözcükten alıntıdır.

gaybubet

Arapça ġyb kökünden gelen ġaybūba(t) غيبوبة z "birinin gıyabında konuşma, gıybet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāba غَابَ z "yok idi, kayıp idi, kayboldu" fiilinin faˁlūla(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.