gasil

garnizon

Fransızca garnison "savunma amaçlı olarak bir kente veya kaleye yerleştirilen askeri birlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garnir "tahkim etmek, korumaya almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *warnjan "kendini korumak, savunmak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *waran "gözetmek, korumak" fiilinden türetilmiştir.

garp

Arapça ġrb kökünden gelen ġarb غرب z "günbatımı, batı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "1. ayrıldı, uzaklaştı, (gün) battı, 2. ayrı idi, yabancı veya tuhaf idi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ˁrēbā ערבא z "gün batımı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen erēbu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

garson

Fransızca garçon "1. oğlan, erkek çocuk, 2. hizmetçi, uşak, çırak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *werkjōn "işçi, hizmetkâr" biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werǵ- "çalışmak, işlemek" biçiminden evrilmiştir.

garsoniyer

Fransızca garçonnière "1. hizmetçi dairesi, 2. evlilik dışı ilişkiler için tutulan daire" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garçon "oğlan çocuğu, çırak, uşak" sözcüğünden türetilmiştir.

gasıp

Arapça ġṣb kökünden gelen ġāṣib غاصب z "gaspeden, zorla alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaṣaba "gaspetti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

gasil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ġasl: Lavare, abluere.

Köken

Arapça ġsl kökünden gelen ġasl غسل z "(bedeni) yıkama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġasala غسل z "yıkadı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

gasilhane, gasletmek

Bu maddeye gönderenler

gassal, gusül


21.08.2014
gasp

Arapça ġṣb kökünden gelen ġaṣb غصب z "zorla alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaṣaba غصب z "zorla aldı, el koydu, zaptetti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

gassal

Arapça ġsl kökünden gelen ġassāl غسّال z "yıkayıcı, özellikle ölü yıkayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġasala غسل z "yıkadı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

gastr(o)+

Fransızca ve İngilizce gastro+ "[bileşik adlarda] mide" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca gastḗr γαστήρ z "mide" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *grastēr biçiminden evrilmiştir. Yunanca biçim Eski Yunanca gráō γράω z "yutmak, sömürmek" fiilinden türetilmiştir.

gastrik

Fransızca gastrique veya İngilizce gastric "mideye ait, midesel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gastḗr γαστήρ z "mide" sözcüğünden alıntıdır.

gastrit

Fransızca gastrite "mide iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gastḗr γαστήρ z "mide" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir.