garden parti

garden parti

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
garden parti: Bir bahçede veya parkta tertib edilen kibarane hususi eğlence.

İng garden party bahçede verilen parti § İng garden bahçe (EFr gardin a.a. << OLat hortus gardinus etrafı duvarla çevrili bahçe Ger *wardon korunaklı, çevrili ) İng party

 gard, parti1


09.03.2013
parti1

Fr partie [fem.] 1. bölüm, pay, kısım, 2. takım, topluluk, cemiyet << OLat partita [fem.] ayrılan pay, kısım, bölüm Lat partire pay etmek, ayırmak +()t° HAvr *perh3- ayırmak, pay etmek