galiz

galeri

Fransızca galerie "revak, kemerli koridor, resim ve heykel sergilenen yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen galeria veya Geç Latince aynı anlama gelen galileia veya galeria sözcüğünden alıntıdır.

galeta

İtalyanca galetta veya Fransızca galette "küçük yassı peksimet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca galet "çakıl taşı" sözcüğünün küçültme halidir. Fransızca sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *galos "taş" sözcüğünden alıntıdır.

galeyan

Arapça ġly kökünden gelen ġalayān غليان z "kaynama, taşma, azma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalā غلا z "kaynadı" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.

galiba

Arapça ġāliban غالباً z "galip ihtimal ile, üstün olasılıkla" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġlb kökünden gelen ġālib غالب z sözcüğünün zarfıdır.

galip

Arapça ġlb kökünden gelen ġālib غالب z "yenen, üstün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaba غَلَبَ z "üstün idi, üstün geldi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

galiz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
Bu melˁūnuŋ gerçi aŋması ġalīzdür, amma hikāyete münāsibdür. [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
gördüm ki Türk dili ġalīz dildür, edebiyāt-ı ˁacem katında bārid düşer

Köken

Arapça ġlẓ kökünden gelen ġalīẓ غليظ z "yoğun, kaba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaẓa غَلَظَ z "kabalaştı, koyulaştı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

Benzer sözcükler

gılzet


09.09.2017
galon

İngilizce gallon "sıvı hacim ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca galon veya jalon sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

galop

Fransızca galop "atın dörtnala gidişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen walop sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hlaupan "koşmak, seğirtmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

galoş

Fransızca galoche "takunya, tahta tabanlı ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince gallicula solea "Galyalılara özgü takunya, sabo" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Gallia "Galya, Fransa" özel adından +icul° ekiyle türetilmiştir.

galvanize

Fransızca galvaniser "sacı çinko ile kaplamak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Luigi Galvani "İtalyan fizikçi (1737-1798)" özel adından +ise- ekiyle türetilmiştir.

galyum

Yeni Latince gallium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince gallus "horoz" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Lecoq de Boisbaudran "Fransız fizikçi (1838-1912)" özel adından türetilmiştir.