galeri

gala

Fransızca gala "şenlik, festival" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen gala sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waljan "yuvarlanmak, dansetmek" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *welh₁-¹ (*wel-) biçiminden evrilmiştir.

galaksi

Fransızca galaxie, galact- "Samanyolu, samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca galaksías γαλαξίας z "«süt yolu», Samanyolu, samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gála, galakt- γάλα, γαλακτ- z "süt" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵlák-t- "süt" biçiminden evrilmiştir.

galat

Arapça ġlṭ kökünden gelen ġalaṭ غَلَط z "yanlış, yanılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaṭa غَلَطَ z "yanıldı" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

galebe

Arapça ġlb kökünden gelen ġalaba(t) غلبة z "sayı veya güç bakımından üstün olma, yenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaba غَلَبَ z "üstün idi, üstün geldi" fiilinin faˁala(t) vezninde masdarıdır.

galen

Fransızca galène "kurşun içeren bir mineral" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca galenḗ γαλενή z "kurşun" sözcüğünden alıntıdır.

galeri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"sanat sergisi" [ Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası, 1912]
"... koridor, revak" [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
galeri: Uzun ve örtülü yer. Tiyatroda seyircilere mahsus balkon.

Köken

Fransızca galerie "revak, kemerli koridor, resim ve heykel sergilenen yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen galeria veya Geç Latince aynı anlama gelen galileia veya galeria sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

9. yy'dan önce İtalya'da ortaya çıkan sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. ▪ Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 4:14-15'e göre kiliselerin dış revakına verilen galileia adından.


10.06.2015
galeta

İtalyanca galetta veya Fransızca galette "küçük yassı peksimet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca galet "çakıl taşı" sözcüğünün küçültme halidir. Fransızca sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *galos "taş" sözcüğünden alıntıdır.

galeyan

Arapça ġly kökünden gelen ġalayān غليان z "kaynama, taşma, azma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalā غلا z "kaynadı" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.

galiba

Arapça ġāliban غالباً z "galip ihtimal ile, üstün olasılıkla" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġlb kökünden gelen ġālib غالب z sözcüğünün zarfıdır.

galip

Arapça ġlb kökünden gelen ġālib غالب z "yenen, üstün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaba غَلَبَ z "üstün idi, üstün geldi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

galiz

Arapça ġlẓ kökünden gelen ġalīẓ غليظ z "yoğun, kaba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaẓa غَلَظَ z "kabalaştı, koyulaştı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.