gala

gaile

Arapça ġwl kökünden gelen ġāˀila(t) غائلة z "başa gelen bela, talihsizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāla غَالَ z "(aniden) saldırdı, uğradı, üşüştü" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir. (NOT: Bu sözcük Arapça ġūl غول z "gulyabani, aniden saldıran efsane yaratığı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

gaip

Arapça ġyb kökünden gelen ġāˀib غائب z "göz önünde olmayan, yitik, saklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāba غَابَ z "yok idi, hazır değildi (was absent), kayıp idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

gaita

Arapça ġwṭ kökünden gelen ġāˀiṭ غائط z "1. yerde bulunan çukur, göden, hela çukuru, 2. tuvalette yapılan şey, dışkı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāṭa غاط z "battı, çukura girdi" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

gak

gak veya guk "karga veya büyük kuş sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

gakkoş

çocuk dilinden türetilmiştir.

gala
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
gala: Hafif resmiyetle karışık büyük eğlence. Gala elbisesi.

Köken

Fransızca gala "şenlik, festival" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen gala sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waljan "yuvarlanmak, dansetmek" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *welh₁-¹ (*wel-) biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için vals maddesine bakınız.


01.01.2011 den önce
galaksi

Fransızca galaxie, galact- "Samanyolu, samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca galaksías γαλαξίας z "«süt yolu», Samanyolu, samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gála, galakt- γάλα, γαλακτ- z "süt" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵlák-t- "süt" biçiminden evrilmiştir.

galat

Arapça ġlṭ kökünden gelen ġalaṭ غَلَط z "yanlış, yanılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaṭa غَلَطَ z "yanıldı" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

galebe

Arapça ġlb kökünden gelen ġalaba(t) غلبة z "sayı veya güç bakımından üstün olma, yenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaba غَلَبَ z "üstün idi, üstün geldi" fiilinin faˁala(t) vezninde masdarıdır.

galen

Fransızca galène "kurşun içeren bir mineral" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca galenḗ γαλενή z "kurşun" sözcüğünden alıntıdır.

galeri

Fransızca galerie "revak, kemerli koridor, resim ve heykel sergilenen yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen galeria veya Geç Latince aynı anlama gelen galileia veya galeria sözcüğünden alıntıdır.