gak

gaga

ga ga "kuş sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

+gâh

Farsça ve Orta Farsça gāh گاه z "1. yer, makam, 2. müzikte makam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça gathu- "makam" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde gāthā- "makamla okunan ilahi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gaile

Arapça ġwl kökünden gelen ġāˀila(t) غائلة z "başa gelen bela, talihsizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāla غَالَ z "(aniden) saldırdı, uğradı, üşüştü" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir. (NOT: Bu sözcük Arapça ġūl غول z "gulyabani, aniden saldıran efsane yaratığı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

gaip

Arapça ġyb kökünden gelen ġāˀib غائب z "göz önünde olmayan, yitik, saklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāba غَابَ z "yok idi, hazır değildi (was absent), kayıp idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

gaita

Arapça ġwṭ kökünden gelen ġāˀiṭ غائط z "1. yerde bulunan çukur, göden, hela çukuru, 2. tuvalette yapılan şey, dışkı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāṭa غاط z "battı, çukura girdi" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

gak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1944]
karga karga gak dedi [ Cumhuriyet - gazete, 1964]
ömürleri gak, guk demekle geçiyor.

Köken

gak veya guk "karga veya büyük kuş sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

gak guk, gaklamak, guk

Bu maddeye gönderenler

gıdak, guguk


25.08.2017
gakkoş

çocuk dilinden türetilmiştir.

gala

Fransızca gala "şenlik, festival" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen gala sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waljan "yuvarlanmak, dansetmek" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *welh₁-¹ (*wel-) biçiminden evrilmiştir.

galaksi

Fransızca galaxie, galact- "Samanyolu, samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca galaksías γαλαξίας z "«süt yolu», Samanyolu, samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gála, galakt- γάλα, γαλακτ- z "süt" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵlák-t- "süt" biçiminden evrilmiştir.

galat

Arapça ġlṭ kökünden gelen ġalaṭ غَلَط z "yanlış, yanılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaṭa غَلَطَ z "yanıldı" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

galebe

Arapça ġlb kökünden gelen ġalaba(t) غلبة z "sayı veya güç bakımından üstün olma, yenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaba غَلَبَ z "üstün idi, üstün geldi" fiilinin faˁala(t) vezninde masdarıdır.