gaile

gafil

Arapça ġfl kökünden gelen ġāfil غافل z "habersiz, aymaz, bilinçsiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala غفل z "habersiz idi, aymadı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

gaflet

Arapça ġfl kökünden gelen ġafla(t) غفلة z "aymama, habersiz olma, boş bulunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala غفل z "habersiz idi, aymadı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

gag

İngilizce gag "1. ağız tıkacı, gülmekten tıkanma, 2. tiyatroda irticalen yapılan espri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

gaga

ga ga "kuş sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

+gâh

Farsça ve Orta Farsça gāh گاه z "1. yer, makam, 2. müzikte makam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça gathu- "makam" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde gāthā- "makamla okunan ilahi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gaile
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ġaylet, ġayle: Malum, infortunium.

Köken

Arapça ġwl kökünden gelen ġāˀila(t) غائلة z "başa gelen bela, talihsizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāla غَالَ z "(aniden) saldırdı, uğradı, üşüştü" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir. (NOT: Bu sözcük Arapça ġūl غول z "gulyabani, aniden saldıran efsane yaratığı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Daha fazla bilgi için gulyabani maddesine bakınız.


07.03.2020
gaip

Arapça ġyb kökünden gelen ġāˀib غائب z "göz önünde olmayan, yitik, saklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāba غَابَ z "yok idi, hazır değildi (was absent), kayıp idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

gaita

Arapça ġwṭ kökünden gelen ġāˀiṭ غائط z "1. yerde bulunan çukur, göden, hela çukuru, 2. tuvalette yapılan şey, dışkı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāṭa غاط z "battı, çukura girdi" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

gak

gak veya guk "karga veya büyük kuş sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

gakkoş

çocuk dilinden türetilmiştir.

gala

Fransızca gala "şenlik, festival" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen gala sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waljan "yuvarlanmak, dansetmek" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *welh₁-¹ (*wel-) biçiminden evrilmiştir.