gaddar

gabi

Arapça ġbw kökünden gelen ġabī غبي z "akılsız, anlayışsız, ahmak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁb kökünden gelen ˁabī עבי z "kalın ve kaba olmak" fiili ile eş kökenlidir.

gabin

Arapça ġbn kökünden gelen ġabn غَبْن z "aldatma, birinin ahmaklığından istifade etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġabana غَبَنَ z "aldattı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça ġbw kökünden gelen ġabī غبى z "kavrayışsız, ahmak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gabya

İtalyanca gabbia "1. kafes, 2. gemide direk tepesinde bulunan gözcü kafesi, 3. direğin en tepesindeki yelken" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince cavea "kafes" sözcüğünden evrilmiştir.

gacı

Roma dilinde (Çingenece) gaci "kadın, özellikle Çingene olmayan kadın" sözcüğünden alıntıdır.

gacır

gacır "metalik sürtünme sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

gaddar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
sevgülü yārenlerümden derdile / çarχ-ı ġaddār ayırup kıldı fakir

Köken

Arapça ġdr kökünden gelen ġaddār غدّار z "zalim, kıyıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġadara غدر z "zulmetti, kıydı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

Daha fazla bilgi için gadir maddesine bakınız.


10.08.2017
gadir

Arapça ġdr kökünden gelen ġadr غدر z "kötülük, zulüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġadara غدر z "zulmetti, kıydı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

gadolinyum

Yeni Latince gadolinium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1886 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, Fr. kimyacı.) Latince sözcük Johan Gadolin "Finlandiyalı mineralojist (1760-1852)" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

gaf

Fransızca gaffe "pot kırma, utandırıcı hata" sözcüğünden alıntıdır.

gaffar

Arapça ġfr kökünden gelen ġaffār غفّار z "Allah'ın bir sıfatı, bağışlayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafara غَفَرَ z "bağışladı, merhamet etti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

gafil

Arapça ġfl kökünden gelen ġāfil غافل z "habersiz, aymaz, bilinçsiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala غفل z "habersiz idi, aymadı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.