güzel

güvey

<< ETü küdegü düğün sahibi, sponsor ETü küd- beklemek, gözkulak olmak +AgU

güvez

<< TTü gögez koyu mor? lacivert? <? TTü gök mavi

güya

Fa gūyā گويا z1. diyen, 2. diyesin, diyeydin Fa guftan, gū- گفتن, گو zsöylemek, demek

güz

<< ETü küz sonbahar <? ETü kü- beklemek +Uz

güzaf

Fa guzāf گزاف zboş söz, saçma

güzel

TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Kızlar geyigi götürdiler, gözeller/güzeller şāhı Banı Çiçegüŋ öniŋe getürdiler. TTü: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
māh-rūyıdı, müşk-būyıdı, güzel/gözel idi Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
güzel/gözel گوزل: beau, gentil TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gelişi güzel (...) saksı güzeli

<< OTü gözel hoş suret, güzel ETü kök gök, mec. güzel

 gök

Not: "Güzel" kavramı için TTü ağızlarda gökçek/göğcek/göcek, göğüş ve gözel kullanılır. OTü 15. yy'dan itibaren görülen gözel biçiminin yapısı açık değildir. Gökse- > göğse- fiili ile ilgili olduğu düşünülebilir.

Benzer sözcükler: gelişigüzel, güzel sanatlar, güzelavrat otu, güzelce, güzelcene, güzelim, güzellemek, güzelleme, güzelleşmek, güzellik, saksı güzeli


25.11.2019
güzergâh

Fa guḏargāh گذرگاه zgeçiş yeri, geçit, yol Fa guḏaştan, guḏar- گذشتن, گذر zgeçmek << OFa vidaştan/vidartan a.a. << İr vi+ ?

güzide

Fa guzīde گزيده z [pp.] seçilmiş, seçkin Fa guzīdan, guzīn گزيدن, گزين zseçmek +a << OFa vizīdan a.a. İr vi+ ?

ha

ünl uyarı, sorgu, olumlama, teşvik vs. ünlemi

hab

Fa χʷāb خواب zuyku ≈ Ave χʷafna a.a. << HAvr *swép-no-s a.a. HAvr *swep- uyumak

hababam

<< TTü ha babam de babam zorlayarak ve ricayla iş yaptırmayı ifade eden deyim