güzaf

güverte

Venedikçe covèrta "kapak, gemilerde ambar üstü tabanı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Geç Latince ve İtalyanca aynı anlama gelen coperta sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince cooperire "kapamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen operire fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

güvey

Eski Türkçe küdegü "düğün sahibi, sponsor" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe küd- "beklemek, gözkulak olmak" fiilinden Eski Türkçe +AgU ekiyle türetilmiştir.

güvez

Türkiye Türkçesi gögez "koyu mor? lacivert?" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi gök "mavi" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

güya

Farsça gūyā گويا z "1. diyen, 2. diyesin, diyeydin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guftan, gū- گفتن, گو z "söylemek, demek" fiilinden türetilmiştir.

güz

Eski Türkçe küz "sonbahar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kü- "beklemek" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

güzaf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
çün urmaduŋ cihān içinde lāf / çaldıra-gör bāri şehrüŋde güzāf

Köken

Farsça guzāf گزاف z "boş söz, saçma" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

lafügüzaf


02.10.2020
güzel

Orta Türkçe gözel "hoş suret, güzel" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kök "gök, mec. güzel" sözcüğünden türetilmiştir.

güzergâh

Farsça guḏargāh گذرگاه z "geçiş yeri, geçit, yol" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guḏaştan, guḏar- گذشتن, گذر z "geçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vidaştan veya vidartan fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Proto-İranca (Ana-İranca) ? sözcüğünden evrilmiştir.

güzide

Farsça guzīde گزيده z "seçilmiş, seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guzīdan, guzīn گزيدن, گزين z "seçmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vizīdan fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Proto-İranca (Ana-İranca) ? sözcüğünden vi+ önekiyle türetilmiştir.

ha

"uyarı, sorgu, olumlama, teşvik vs. ünlemi" ünlemdir.

hab

Farsça χʷāb خواب z "uyku" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χʷafna sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *swép-no-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swep- "uyumak" kökünden türetilmiştir.