güz

güvercin

Eski Türkçe kögerçin veya kögürçin "güvercin" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köger- "mavileşmek, göğermek" (NOT: Bu sözcük Eski Türkçe kȫk "mavi" sözcüğünden Eski Türkçe +Ar- ekiyle türetilmiştir.) ve Eski Türkçe +çin "kuş adlarında görülen bir bileşen" sözcüklerinin bileşiğidir.

güverte

Venedikçe covèrta "kapak, gemilerde ambar üstü tabanı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Geç Latince ve İtalyanca aynı anlama gelen coperta sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince cooperire "kapamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen operire fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

güvey

Eski Türkçe küdegü "düğün sahibi, sponsor" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe küd- "beklemek, gözkulak olmak" fiilinden Eski Türkçe +AgU ekiyle türetilmiştir.

güvez

Türkiye Türkçesi gögez "koyu mor? lacivert?" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi gök "mavi" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

güya

Farsça gūyā گويا z "1. diyen, 2. diyesin, diyeydin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guftan, gū- گفتن, گو z "söylemek, demek" fiilinden türetilmiştir.

güz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uyğur Kağan Yazıtı, 759]
ol yıl küzin [o yıl güz mevsiminde] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
küz: al-χarīf [sonbahar]

Köken

Eski Türkçe küz "sonbahar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kü- "beklemek" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için güt- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

güzle, güzlek, güzsemek, güzün


04.10.2017
güzaf

Farsça guzāf گزاف z "boş söz, saçma" sözcüğünden alıntıdır.

güzel

Orta Türkçe gözel "hoş suret, güzel" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kök "gök, mec. güzel" sözcüğünden türetilmiştir.

güzergâh

Farsça guḏargāh گذرگاه z "geçiş yeri, geçit, yol" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guḏaştan, guḏar- گذشتن, گذر z "geçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vidaştan veya vidartan fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Proto-İranca (Ana-İranca) ? sözcüğünden evrilmiştir.

güzide

Farsça guzīde گزيده z "seçilmiş, seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guzīdan, guzīn گزيدن, گزين z "seçmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vizīdan fiilinden evrilmiştir.

ha

"uyarı, sorgu, olumlama, teşvik vs. ünlemi" ünlemdir.