güvey

güven

TTü güven-

güven|mek

<< ETü küven- (kendiyle) övünmek, böbürlenmek ETü kǖ/küv gurur, övünme +(g)An- <? ETü *kü- +I(g)

güvence

YTü güven +çA

güvercin

<< ETü kögerçin/kögürçin güvercin § ETü köger- mavileşmek, göğermek (ETü kȫk mavi +Ar- ) ETü +çin kuş adlarında görülen bir bileşen

güverte

Ven covèrta kapak, gemilerde ambar üstü tabanı ≈ OLat/İt coperta a.a. Lat cooperire kapamak Lat con+ operire a.a.

güvey

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
kızlı küḏegülike [kızlı güveyli] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
küḏegü [[damat, güvey]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
göyegü: Sponsus.

<< ETü küdegü düğün sahibi, sponsor ETü küd- beklemek, gözkulak olmak +AgU

Not: Dankoff'a göre ETü *küde- "evlenmek" fiilinden. Fakat böyle fiil kaydedilmemiştir. Karş. ETü küḏen "düğün". • TTü /d/>/ḏ/>/y/ evrimi standarttır. Güyegü > gügey metatezinin 17. yy'dan sonra ortaya çıktığı anlaşılıyor.

Benzer sözcükler: güveyi


04.10.2017
güvez

<< TTü gögez koyu mor? lacivert? <? TTü gök mavi

güya

Fa gūyā گويا z1. diyen, 2. diyesin, diyeydin Fa guftan, gū- گفتن, گو zsöylemek, demek

güz

<< ETü küz sonbahar <? ETü kü- beklemek +Uz

güzaf

Fa guzāf گزاف zboş söz, saçma

güzel

<< OTü gözel hoş suret, güzel ETü kök gök, mec. güzel