güt|mek

güreş

<< TTü gürenç/güreş kavga sporu OTü küren-/küre- yiğitlenmek +Iş ETü kür yiğit, mağrur +(g)A-

güreş|mek

<< ETü küreş- boy ölçüşmek, karşılıklı güç göstermek ETü küre- güç göstermek +Iş- ETü kür güçlü, yiğit +(g)A-

gürgen

?

güruh

Fa/OFa gurōh گروه zküme, insan topluluğu ≈ Fa gurōhe گروهه ztop, küre, her türlü yuvarlak nesne

gürz

Fa gurz گرز zağır topuz, tokmak << OFa varz/vazr a.a. ≈ Ave vazra- a.a.

güt|mek

ETü: [ Uyğur Kağan Yazıtı, 759]
ikki ay küttim kelmedi [iki ay bekledim gelmedi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol meni küḏti [[beni bekledi]], ol koy küḏti [[koyun bekledi]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
gütmek & güdmek: Agere, pellere, pastum ducere [sürmek, itmek, çobanlık etmek].

<< ETü küt- beklemek, gözetmek << ETü kü-/küd- beklemek

Not: Asıl anlamı "beklemek" iken, sürü gütmek eyleminden hareketle TTü "hayvan sürmek" anlamı ağır basmıştır. • Kökü /ḏ/ sesi ile sonlanan bazı ETü fiillerde > /y-/ ve > /t-/ şeklinde ikili evrim görülür. Karş. yay-, yat-. TTü güymek "beklemek" eylemi 15. yy'a dek kullanılır. Ötümsüzleşmenin nedeni fonetik (+dI geçmiş zaman ekine asimilasyon) ya da morfolojik (+It- geçişlilik eki ile türetme) olabilir.

Benzer sözcükler: güdülmek, güttürmek, işgüder

Bu maddeye gönderenler: güdü, güdüm, güveç, güz


04.10.2017
güve

<< ETü küge/küye güve

güveç

<< ETü küdeç pişmiş topraktan yapılan yemek kabı ETü küd- beklemek +(g)Aç

güven

TTü güven-

güven|mek

<< ETü küven- (kendiyle) övünmek, böbürlenmek ETü kǖ/küv gurur, övünme +(g)An- <? ETü *kü- +I(g)

güvence

YTü güven +çA