gürgen

gür2

onom gök gürültüsü sesi, çınlama ve patlama sesi

gürbüz

Fa gurbuz/ġurbuz گربز zküstah, edepsiz, kurnaz

güren

Yun krános κράνος zkızılcık ağacı ve yemişi << EYun kránon, kráneia κράνον za.a.

güreş

<< TTü gürenç/güreş kavga sporu OTü küren-/küre- yiğitlenmek +Iş ETü kür yiğit, mağrur +(g)A-

güreş|mek

<< ETü küreş- boy ölçüşmek, karşılıklı güç göstermek ETü küre- güç göstermek +Iş- ETü kür güçlü, yiğit +(g)A-

gürgen

"bir ağaç, carpinus" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
çınar ve kavak ve mīşe ve pelid ve gürgān [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Fouteau [Fr.]: gülgen (gürgen)

?

Not: Karş. Erm garbeni կարպենի, Yun gábros γάβρος, Lat carpinus (a.a.). Öte yandan TTü gürgen "toprağı açarak ölüleri yiyen masal yaratığı" (<1700).


26.10.2017
güruh

Fa/OFa gurōh گروه zküme, insan topluluğu ≈ Fa gurōhe گروهه ztop, küre, her türlü yuvarlak nesne

gürz

Fa gurz گرز zağır topuz, tokmak << OFa varz/vazr a.a. ≈ Ave vazra- a.a.

güt|mek

<< ETü küt- beklemek, gözetmek << ETü kü-/küd- beklemek

güve

<< ETü küge/küye güve

güveç

<< ETü küdeç pişmiş topraktan yapılan yemek kabı ETü küd- beklemek +(g)Aç