gür2

güneyik

TTü güne- güneşe dönmek +Uk TTü gün +(g)A-

günlük1
günlük2

Fa kundurak كندرك zbir tür kokulu reçine, boswellia thurifera ağacı ve zamkı Sans kunduruka/kundarikā कुन्दुरुक za.a.

günü

<< ETü küni 1. kıskançlık, 2. kuma, cariye (≈ ETü küŋ cariye ) OFa knīg/kanīg kız ≈ Ave kainyā, kainīka kadın veya kız

gür1

<< ETü kür güçlü, galip, üstün ETü *kü-

gür2

TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Kāfirüŋ üzerine gürleyeyim TTü: gürültü [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
Kulak işidmez olup gürüldisi [çınlaması] olsa TTü: gürül gürül [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gürül gürül su akmak, gürüldemek

onom gök gürültüsü sesi, çınlama ve patlama sesi

Benzer sözcükler: gürlemek, gürül, gürüldemek, gürültü


12.08.2017
gürbüz

Fa gurbuz/ġurbuz گربز zküstah, edepsiz, kurnaz

güren

Yun krános κράνος zkızılcık ağacı ve yemişi << EYun kránon, kráneia κράνον za.a.

güreş

<< TTü gürenç/güreş kavga sporu OTü küren-/küre- yiğitlenmek +Iş ETü kür yiğit, mağrur +(g)A-

güreş|mek

<< ETü küreş- boy ölçüşmek, karşılıklı güç göstermek ETü küre- güç göstermek +Iş- ETü kür güçlü, yiğit +(g)A-

gürgen

?