gür1

güney

TTü gün +(g)Ay

güneyik

TTü güne- güneşe dönmek +Uk TTü gün +(g)A-

günlük1
günlük2

Fa kundurak كندرك zbir tür kokulu reçine, boswellia thurifera ağacı ve zamkı Sans kunduruka/kundarikā कुन्दुरुक za.a.

günü

<< ETü küni 1. kıskançlık, 2. kuma, cariye (≈ ETü küŋ cariye ) OFa knīg/kanīg kız ≈ Ave kainyā, kainīka kadın veya kız

gür1

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kim kür bolsa küwez bolur [[kim güçlü/muktedir olsa mağrur olur]] KTü: [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
bir imārete ve gür ağaca [bir binaya veya güçlü ağaca] yüz dutavuz tā anıŋ naẓarı bizden kesile TTü: [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
el-kesīs [Ar.]: ... bundandır ki gür ve sık sakallı kimseye ki tahta sakal taˁbir olunur TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gür: Bol, vafir, mebzul. Gür ses, saç, su, talih.

<< ETü kür güçlü, galip, üstün ETü *kü-

 güç

Bu maddeye gönderenler: güreş, güreş-


04.10.2017
gür2

onom gök gürültüsü sesi, çınlama ve patlama sesi

gürbüz

Fa gurbuz/ġurbuz گربز zküstah, edepsiz, kurnaz

güren

Yun krános κράνος zkızılcık ağacı ve yemişi << EYun kránon, kráneia κράνον za.a.

güreş

<< TTü gürenç/güreş kavga sporu OTü küren-/küre- yiğitlenmek +Iş ETü kür yiğit, mağrur +(g)A-

güreş|mek

<< ETü küreş- boy ölçüşmek, karşılıklı güç göstermek ETü küre- güç göstermek +Iş- ETü kür güçlü, yiğit +(g)A-