güneyik

gündelik

TTü günde yevmî +lIk

gündem

TTü gün +dAm

gündüz

<< ETü küntüz öğle vakti, gündüz § ETü kün gün +? ETü tüz düz

güneş

<< OTü küneş güneş ETü *küne- gün ışımak, aydınlanmak +Iş ETü kün gün +(g)A-

güney

TTü gün +(g)Ay

güneyik

"hindiba bitkisi" [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
altı direm güneyik çiçeği yaprağının suyiyle ve kāsnī suyi-ile yoğurup hablar ideler. [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
χūr-perest [Fa.]: Güneşe tapıcı ve güneyik çiçeği, zīrā yüzi güneşden yaŋa olur elbette.

TTü güne- güneşe dönmek +Uk TTü gün +(g)A-

 gün

Not: Hindiba çiçeğinin güneşe yönelmesi Divan edebiyatında değinilen bir özelliğidir.


25.05.2015
günlük1
günlük2

Fa kundurak كندرك zbir tür kokulu reçine, boswellia thurifera ağacı ve zamkı Sans kunduruka/kundarikā कुन्दुरुक za.a.

günü

<< ETü küni 1. kıskançlık, 2. kuma, cariye (≈ ETü küŋ cariye ) OFa knīg/kanīg kız ≈ Ave kainyā, kainīka kadın veya kız

gür1

<< ETü kür güçlü, galip, üstün ETü *kü-

gür2

onom gök gürültüsü sesi, çınlama ve patlama sesi