güney

güncel

TTü gün +çAl

gündelik

TTü günde yevmî +lIk

gündem

TTü gün +dAm

gündüz

<< ETü küntüz öğle vakti, gündüz § ETü kün gün +? ETü tüz düz

güneş

<< OTü küneş güneş ETü *küne- gün ışımak, aydınlanmak +Iş ETü kün gün +(g)A-

güney

TTü: "güneş gören taraf" [ Lugat-i Halimi, 1477]
āftabgāh: güney ki kuz mukabilinde istiˁmāl olunur. TTü: [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Pertev: Ol yere dérler ki muttasıl güneş dokuna, Türkîde güney ve çoğaç taˁbīr olunur.

TTü gün +(g)Ay

 gün


10.09.2020
güneyik

TTü güne- güneşe dönmek +Uk TTü gün +(g)A-

günlük1
günlük2

Fa kundurak كندرك zbir tür kokulu reçine, boswellia thurifera ağacı ve zamkı Sans kunduruka/kundarikā कुन्दुरुक za.a.

günü

<< ETü küni 1. kıskançlık, 2. kuma, cariye (≈ ETü küŋ cariye ) OFa knīg/kanīg kız ≈ Ave kainyā, kainīka kadın veya kız

gür1

<< ETü kür güçlü, galip, üstün ETü *kü-