gündem

günah

Fa gunāh گناه zsuç << OFa vināh/vinās a.a. << EFa vi-nath zarar, hasar

günaydın
günce

TTü gün +çA

güncel

TTü gün +çAl

gündelik

TTü günde yevmî +lIk

gündem

YTü: "Fr agenda karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
gündem: ... ruzname.

TTü gün +dAm

 gün

Not: YTü sözcüğün Lat agendum "gündem" sözcüğünden esinlendiği açıktır; +dAm ekinin işlevi belirsizdir.


31.12.2015
gündüz

<< ETü küntüz gündüz ETü kün gün

güneş

<< OTü küneş güneş ETü *küne- gün ışımak, aydınlanmak +Iş ETü kün gün +(g)A-

güney

TTü gün +(g)Ay

güneyik

TTü güne- güneşe dönmek +Uk TTü gün +(g)A-

günlük1