gündelik

gün

<< ETü kün güneş, gündüz

günah

Fa gunāh گناه zsuç << OFa vināh/vinās a.a. << EFa vi-nath zarar, hasar İr vi+ ?

günaydın
günce

TTü gün +çA

güncel

TTü gün +çAl

gündelik

TTü: "bir arazi ölçüsü" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
gündelik: Jugerum. (Demi arpent) TTü: "... yevmiye" [ Esad Ef., Lehcetü'l-Lugat, 1732]
TTü: gündelikçi "amele" [ George Rhasis, Vocabulaire François-Turc, 1828]
Journalier [Fr.]: gündelikle işleyen,gündelikçi

TTü günde yevmî +lIk

 gün

Benzer sözcükler: gündelikçi


24.08.2018
gündem

TTü gün +dAm

gündüz

<< ETü küntüz öğle vakti, gündüz § ETü kün gün +? ETü tüz düz

güneş

<< OTü küneş güneş ETü *küne- gün ışımak, aydınlanmak +Iş ETü kün gün +(g)A-

güney

TTü gün +(g)Ay

güneyik

TTü güne- güneşe dönmek +Uk TTü gün +(g)A-