gündüz

günaydın
günce

TTü gün +çA

güncel

TTü gün +çAl

gündelik

TTü günde yevmî +lIk

gündem

TTü gün +dAm

gündüz

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
tün udumatı küntüz olurmatı [gece uyumadı gündüz oturmadı]

<< ETü küntüz gündüz ETü kün gün

 gün

Not: İkinci hecenin işlevi belirsizdir.

Benzer sözcükler: gündüzün, güpegündüz


04.10.2017
güneş

<< OTü küneş güneş ETü *küne- gün ışımak, aydınlanmak +Iş ETü kün gün +(g)A-

güney

TTü gün +(g)Ay

güneyik

TTü güne- güneşe dönmek +Uk TTü gün +(g)A-

günlük1
günlük2

Fa kundurak كندرك zbir tür kokulu reçine, boswellia thurifera ağacı ve zamkı Sans kunduruka/kundarikā कुन्दुरुक za.a.