güncel

gümüş

<< ETü kümiş beyaz metal, gümüş ≈ ETü künük a.a.

gün

<< ETü kün güneş, gündüz

günah

Fa gunāh گناه zsuç << OFa vināh/vinās a.a. << EFa vi-nath zarar, hasar İr vi+ ?

günaydın
günce

TTü gün +çA

güncel

YTü: "Fr actuel karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 5. Baskı, 1969]
güncel: ... aktüel.

TTü gün +çAl

 gün

Not: +cel ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir.

Benzer sözcükler: güncellemek, güncelleme, güncelleşmek, güncelleştirmek, güncellik


25.12.2015
gündelik

TTü günde yevmî +lIk

gündem

TTü gün +dAm

gündüz

<< ETü küntüz öğle vakti, gündüz § ETü kün gün +? ETü tüz düz

güneş

<< OTü küneş güneş ETü *küne- gün ışımak, aydınlanmak +Iş ETü kün gün +(g)A-

güney

TTü gün +(g)Ay