günah

güman

Farsça gumān كمان‎‎‎‎ z "olumsuz şüphe, zan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde vi-manah- "karşı-düşünce" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde mana- "düşünmek" fiilinden türetilmiştir.

gümrah

Farsça gumrāh گمراه z "yoldan sapmış, sapık, dağınık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gum گم z "kayıp" ve Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

gümrük

Orta Yunanca kommérki(on) κομμέρκιον z "ticaret, Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur, ticaretten alınan vergi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince commercium "ticaret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince commercari "ticaret yapmak" fiilinden +ium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mercari "alışveriş etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

gümüş

Eski Türkçe kümiş "beyaz metal, gümüş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen künük sözcüğü ile eş kökenlidir.

gün

Eski Türkçe kün "güneş, gündüz" sözcüğünden evrilmiştir.

günah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
culpa - Fa: guna - Tr: yazuk [yazuk] ... culpabilis - Fa: guna kar - Tr: yazuklamis [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
yavuz işden ḥāṣıl oldı çok günāh günahkâr [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
biz perişānuz Ganī Perverdigār / biz günehkāruz Gafūr Âmürzigār

Köken

Farsça gunāh گناه z "suç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vināh veya vinās sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça vi-nath "zarar, hasar" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aramice/Süryanice gunāyā "suç, günah" Eski Farsçadan alıntıdır. Karş. cinayet.Ermenice vnas վնաս "zarar" Orta Farsçadan alınmıştır. Orta Farsça vināskār > Ermenice vnasagar = Farsça gunahkār.

Benzer sözcükler

bigünah, günah keçisi, günahkâr, günahsız

Bu maddeye gönderenler

cinayet (cani), cünha


22.09.2017
günaydın
günce

Türkiye Türkçesi gün sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

güncel

Türkiye Türkçesi gün sözcüğünden Yeni Türkçe +çAl ekiyle türetilmiştir.

gündelik

Türkiye Türkçesi günde "yevmî" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

gündem

Türkiye Türkçesi gün sözcüğünden Yeni Türkçe +dAm ekiyle türetilmiştir.