gün

güm

"pes darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

güman

Farsça gumān كمان‎‎‎‎ z "olumsuz şüphe, zan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde vi-manah- "karşı-düşünce" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde mana- "düşünmek" fiilinden türetilmiştir.

gümrah

Farsça gumrāh گمراه z "yoldan sapmış, sapık, dağınık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gum گم z "kayıp" ve Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

gümrük

Orta Yunanca kommérki(on) κομμέρκιον z "ticaret, Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur, ticaretten alınan vergi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince commercium "ticaret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince commercari "ticaret yapmak" fiilinden +ium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mercari "alışveriş etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

gümüş

Eski Türkçe kümiş "beyaz metal, gümüş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen künük sözcüğü ile eş kökenlidir.

gün
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
tünli künli yeti ödüşke subsız keçtim [geceli gündüzlü yedi günde susuz geçtim] Türkiye Türkçesi: günbegün [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
gün-be-gün incelüben oldu hilāl Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gün aşırı (...) gün tutulmak (...) kara gün: matem, ye's

Köken

Eski Türkçe kün "güneş, gündüz" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

bugün, gün aşırı, gün doğusu, gün dönümü, gün görmüş, günbegün, gündoğdu, günebakan, günlük, günöte, günü gününe, günübirlik, öngün


04.10.2017
günah

Farsça gunāh گناه z "suç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vināh veya vinās sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça vi-nath "zarar, hasar" sözcüğünden evrilmiştir.

günaydın
günce

Türkiye Türkçesi gün sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

güncel

Türkiye Türkçesi gün sözcüğünden Yeni Türkçe +çAl ekiyle türetilmiştir.

gündelik

Türkiye Türkçesi günde "yevmî" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.