gün

el gün

<< ETü él kün ülkeler, dünya ETü él devlet, ülke

gün

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
tünli künli yeti ödüşke subsız keçtim [geceli gündüzlü yedi günde susuz geçtim] TTü: günbegün [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
gün-be-gün incelüben oldu hilāl TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gün aşırı (...) gün tutulmak (...) kara gün: matem, ye's

<< ETü kün güneş, gündüz

Benzer sözcükler: bugün, gün aşırı, gün doğusu, gün dönümü, gün görmüş, günbegün, gündoğdu, günebakan, günlük, günöte, günü gününe, günübirlik, öngün


04.10.2017