günü

güneş

<< OTü küneş güneş ETü *küne- gün ışımak, aydınlanmak +Iş ETü kün gün +(g)A-

güney

TTü gün +(g)Ay

güneyik

TTü güne- güneşe dönmek +Uk TTü gün +(g)A-

günlük1
günlük2

Fa kundurak كندرك zbir tür kokulu reçine, boswellia thurifera ağacı ve zamkı Sans kunduruka/kundarikā कुन्दुरुक za.a.

günü

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
ötiŋe küni tegdük uçun [ödüne haset girdigi için] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
küni [[kuma. Şu atasözünde geçer: 'küniniŋ küline tegü yaġı' - kumanın külüne dek düşman]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
küni: al-ġayra [kıskançlık]. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
günü, göni: Invidia [kıskançlık].

<< ETü küni 1. kıskançlık, 2. kuma, cariye (≈ ETü küŋ cariye ) OFa knīg/kanīg kız ≈ Ave kainyā, kainīka kadın veya kız

 kancık

Not: Karş. ÇTü günilü 1. "kocası kuma alan kadın", 2. "kıskanç, haset eden". PavC 480. Kaşgarlı'da ETü küŋ "cariye" ve küni "kuma" biçimleri görülür. Her iki sözcük İrani alıntılardır.

Benzer sözcükler: günücü, günülemek


04.10.2017
gür1

<< ETü kür güçlü, galip, üstün ETü *kü-

gür2

onom gök gürültüsü sesi, çınlama ve patlama sesi

gürbüz

Fa gurbuz/ġurbuz گربز zküstah, edepsiz, kurnaz

güren

Yun krános κράνος zkızılcık ağacı ve yemişi << EYun kránon, kráneia κράνον za.a.

güreş

<< TTü gürenç/güreş kavga sporu OTü küren-/küre- yiğitlenmek +Iş ETü kür yiğit, mağrur +(g)A-