güm

gülle

Farsça gūle گوله z "top, top mermisi, yuvarlak ve ağır şey" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe gola veya golaka गोल/गोलक z "top, küre" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

gülnar

Farsça gulnār "nar çiçeği" sözcüğünden alıntıdır.

gülşen

Farsça gulşan گلشن z "gül veya çiçek bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gul گل z "çiçek" ve Farsça +şan شن z "yer ismi teşkil eden ek" sözcüklerinin bileşiğidir.

gülümse|mek

Eski Türkçe külümsin- "hafifçe gülmek, güler görünmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kül- fiilinden Eski Türkçe +ImsA- ekiyle türetilmiştir.

gülünç

Eski Türkçe külinç "gülme eylemi, gülüş [fiil adı], gülünecek şey [sıfat]" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kül- "gülmek" fiilinden Eski Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

güm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

gümürtü [ Ahmedî, İskendernâme, 1389]
kulağıma gümürdi āvāzesi dokındı Türkiye Türkçesi: güm "at nalı sesi" [ Düsturnâme-i Enveri, 1465]
gümür gümür [ Lamii Çelebi, Şerefü'l-İnsan, 1537]
aṣḥāb-ı cünūn [deliler] gibi gümür gümür gümrenür

Köken

"pes darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

güm güm, gümbür, gümbürdemek, gümbürtü, gümlemek


25.05.2015
güman

Farsça gumān كمان‎‎‎‎ z "olumsuz şüphe, zan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde vi-manah- "karşı-düşünce" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde mana- "düşünmek" fiilinden türetilmiştir.

gümrah

Farsça gumrāh گمراه z "yoldan sapmış, sapık, dağınık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gum گم z "kayıp" ve Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

gümrük

Orta Yunanca kommérki(on) κομμέρκιον z "ticaret, Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur, ticaretten alınan vergi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince commercium "ticaret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince commercari "ticaret yapmak" fiilinden +ium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mercari "alışveriş etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

gümüş

Eski Türkçe kümiş "beyaz metal, gümüş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen künük sözcüğü ile eş kökenlidir.

gün

Eski Türkçe kün "güneş, gündüz" sözcüğünden evrilmiştir.