gümüş

gülünç

Eski Türkçe külinç "gülme eylemi, gülüş [fiil adı], gülünecek şey [sıfat]" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kül- "gülmek" fiilinden Eski Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

güm

"pes darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

güman

Farsça gumān كمان‎‎‎‎ z "olumsuz şüphe, zan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde vi-manah- "karşı-düşünce" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde mana- "düşünmek" fiilinden türetilmiştir.

gümrah

Farsça gumrāh گمراه z "yoldan sapmış, sapık, dağınık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gum گم z "kayıp" ve Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

gümrük

Orta Yunanca kommérki(on) κομμέρκιον z "ticaret, Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur, ticaretten alınan vergi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince commercium "ticaret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince commercari "ticaret yapmak" fiilinden +ium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mercari "alışveriş etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

gümüş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
altun kümiş kergeksiz kelürdi [eksiksiz altın ve gümüş getirdi]

Köken

Eski Türkçe kümiş "beyaz metal, gümüş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen künük sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Muhtemelen "aydınlık, beyaz" anlamında kün "gün" sözcüğüyle ilgilidir. Karş. Türkiye Türkçesi akça, Eski Yunanca árgyros, Latince argentum "beyaz, gümüş". • Göm- fiiliyle anlam bağı kurmak güçtür.

Benzer sözcükler

gümüşî


14.01.2018
gün

Eski Türkçe kün "güneş, gündüz" sözcüğünden evrilmiştir.

günah

Farsça gunāh گناه z "suç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vināh veya vinās sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça vi-nath "zarar, hasar" sözcüğünden evrilmiştir.

günaydın
günce

Türkiye Türkçesi gün sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

güncel

Türkiye Türkçesi gün sözcüğünden Yeni Türkçe +çAl ekiyle türetilmiştir.