güleç

gülbank

Fa gul-bāng گل بانگ z1. bülbülün güle yakarışı, 2. 'Allah Allah' nidası, topluca söylenen dua veya ilahi § Fa gul گل zgül Fa bāng بانگ znida, bağırış

gülbeşeker

Fa gul ba şakar gül şekerlemesi

güldeste
güldür

onom hacimli su akma sesi, yangın sesi

güldürü

TTü güldür- +I(g)

güleç

KTü: "çok gülen" [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
küleç: aḍ-ḍaḥūḳ [çok gülen] TTü: [ Hoca Mes'ud, Ferhengnâme-i Sadi terc., 1342]
gülec yüzlü olsa ve gökçek χūlu / dimezler ağır başludur ü ulu

ETü kül- gülmek +(g)Aç

 gül-

Not: +Aç ekiyle sıfat yapılması ilgi çekicidir.


25.08.2017
güllabi

Ar *kalābī [nsb.] tımarhane görevlisi Ar kalāb [#klb faˁāl ] kuduz, genel olarak delilik Ar kalb köpek

güllaç

Fa gulanc گلانج zgül suyu ile yapılan bir tatlı Fa gul گل z

gülle

Fa gūle گوله ztop, top mermisi, yuvarlak ve ağır şey (≈ Sans gola/golaka गोल/गोलक ztop, küre )

gülnar

Fa gulnār nar çiçeği

gülşen

Fa gulşan گلشن zgül veya çiçek bahçesi § Fa gul گل zçiçek Fa +şan شن zyer ismi teşkil eden ek