gülabdan

güfte

Fa gufte/guftār گفته/گفتار z [pp.] söz Fa guftan, gū- گفتن, گو zsöylemek, konuşmak +a << OFa guftan, gōb- a.a. << EFa gaub- a.a.

güğüm

Yun kukúmion κουκούμιον zbakır su kabı, bakraç EYun kukúmis κουκούμις za.a. +ion ≈ Ar ḳumḳuma(t) قمقمة za.a.

güherçile

Fa gūharçile گوهرچله zpotasyum nitrat veya kayatuzu Fa gūhar/gavhar گوهر zcevher, mineral

gül

Fa gul گل zçiçek, özellikle gül << OFa vard a.a. (Kaynak: Barth sf. 1369)≈ Ave varəḏa a.a. << HAvr *wr̥dʰo-s a.a.

gül|mek

<< ETü kül- gülmek

gülabdan

[ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
gülâbdân-ı murassaˁ ve tebsi-i murassaˁ [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bir sim-âvân [gümüş] buχhûrdân ve gülâbdân ye bir re’s küheylân at aİup

Fa gulābdān گلابدان zgül suyu şişesi Fa gulāb گلاب zgül suyu

 gül, ab, +dan1


09.09.2017
gülbank

Fa gul-bāng گل بانگ z1. bülbülün güle yakarışı, 2. 'Allah Allah' nidası, topluca söylenen dua veya ilahi § Fa gul گل zgül Fa bāng بانگ znida, bağırış

gülbeşeker

Fa gul ba şakar gül şekerlemesi

güldeste
güldür

onom hacimli su akma sesi, yangın sesi

güldürü

TTü güldür- +I(g)