gül|mek

güdüm

TTü güt- +Im

güfte

Fa gufte/guftār گفته/گفتار z [pp.] söz Fa guftan, gū- گفتن, گو zsöylemek, konuşmak +a << OFa guftan, gōb- a.a. << EFa gaub- a.a.

güğüm

Yun kukúmion κουκούμιον zbakır su kabı, bakraç EYun kukúmis κουκούμις za.a. +ion ≈ Ar ḳumḳuma(t) قمقمة za.a.

güherçile

Fa gūharçile گوهرچله zpotasyum nitrat veya kayatuzu Fa gūhar/gavhar گوهر zcevher, mineral

gül

Fa gul گل zçiçek, özellikle gül << OFa vard a.a. (Kaynak: Barth sf. 1369)≈ Ave varəḏa a.a. << HAvr *wr̥dʰo-s a.a.

gül|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
küldi, küler [[güldü]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
güleç (...) güler yüzli TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yüze gülmek (...) gülmez oğlu YTü: gülmece [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Udhuke = gülenek, gülmece

<< ETü kül- gülmek

Benzer sözcükler: güldürmek, güle, güle güle, güle oynaya, güler yüzlü, gülmece, gülücük, gülünmek, gülüşmek

Bu maddeye gönderenler: güldürü, güleç, gülümse-, gülünç


17.08.2017
gülabdan

Fa gulābdān گلابدان zgül suyu şişesi Fa gulāb گلاب zgül suyu

gülbank

Fa gul-bāng گل بانگ z1. bülbülün güle yakarışı, 2. 'Allah Allah' nidası, topluca söylenen dua veya ilahi § Fa gul گل zgül Fa bāng بانگ znida, bağırış

gülbeşeker

Fa gul ba şakar gül şekerlemesi

güldeste
güldür

onom hacimli su akma sesi, yangın sesi