gülünç

güllaç

Farsça gulanc گلانج z "gül suyu ile yapılan bir tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gul گل z sözcüğünden türetilmiştir.

gülle

Farsça gūle گوله z "top, top mermisi, yuvarlak ve ağır şey" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe gola veya golaka गोल/गोलक z "top, küre" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

gülnar

Farsça gulnār "nar çiçeği" sözcüğünden alıntıdır.

gülşen

Farsça gulşan گلشن z "gül veya çiçek bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gul گل z "çiçek" ve Farsça +şan شن z "yer ismi teşkil eden ek" sözcüklerinin bileşiğidir.

gülümse|mek

Eski Türkçe külümsin- "hafifçe gülmek, güler görünmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kül- fiilinden Eski Türkçe +ImsA- ekiyle türetilmiştir.

gülünç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: "gülünecek" [ Kutadgu Bilig, 1069]
orunç alsa hacīb bolur beg külünç [vezir rüşvet alsa bey gülünç olur] Eski Türkçe: "... gülüş" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
külünç: al-ḍiḥk [[gülüş]] Türkiye Türkçesi: "... gülen ... gülünen" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gülünc: Mütebessim, sırıtkan, muzhike [komedi]. Halka gülünc olmak.

Köken

Eski Türkçe külinç "gülme eylemi, gülüş [fiil adı], gülünecek şey [sıfat]" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kül- "gülmek" fiilinden Eski Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gül- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

gülünçleşmek, gülünçlü


28.12.2015
güm

"pes darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

güman

Farsça gumān كمان‎‎‎‎ z "olumsuz şüphe, zan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde vi-manah- "karşı-düşünce" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde mana- "düşünmek" fiilinden türetilmiştir.

gümrah

Farsça gumrāh گمراه z "yoldan sapmış, sapık, dağınık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gum گم z "kayıp" ve Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

gümrük

Orta Yunanca kommérki(on) κομμέρκιον z "ticaret, Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur, ticaretten alınan vergi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince commercium "ticaret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince commercari "ticaret yapmak" fiilinden +ium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mercari "alışveriş etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

gümüş

Eski Türkçe kümiş "beyaz metal, gümüş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen künük sözcüğü ile eş kökenlidir.