güdü

güdü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
cinsî sevki tabii = cinsel içgüdü Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
güdü = Saik = Motif

Köken

Türkiye Türkçesi güt- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için güt- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

güdülemek, içgüdü, içgüdüsel


04.08.2015
güdük

Türkiye Türkçesi küçük veya gücük veya cücük "kısa, küçük, yavru" sözcüğü ile eş kökenlidir. Türkçe sözcük Farsça kūdak veya gūdik كودك z "küçük, yavru, çocuk, uşak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.