gücen|mek

gusto

İt gusto zevk, tad alma duyusu << Lat gustus [pp.] tad << HAvr *gews- tatmak, seçmek

gusül

Ar ġusl غسل z [#ġsl fuˁl msd.] yıkanma Ar ġasala غسل zyıkadı

gut

Fr goutte 1. damla, 2. damla hastalığı, nikris << Lat gutta damla

guvernör

Fr gouverneur yönetici Fr gouverner yönetmek +(t)or Lat gubernare dümen tutmak, yönetmek EYun kybernáō κυβερνάω za.a.

gübre

Yun kopriá κοπριά zdışkı EYun kópros κόπρος za.a. << HAvr *ḱókʷr̥ a.a.

gücen|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
anıŋ tavarın küçedi [[onun malına zorla el koydu] (...) at küçendi [[at güçten kesildi]], ol anıŋ tavarın küçendi [[onun malına zorla el koydu.]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
gücenmek, gücenlenmek: darılmak.

ETü küçe- güç göstermek, zorlamak +In- ETü küç zor +(g)A-

 güç

Not: Güncel anlamı "gücüne gitmek" deyiminden türemiş olmalıdır.

Benzer sözcükler: gücendirmek, gücenik, gücenme


07.08.2021
güç

<< ETü küç zor, şiddet, kudret ETü *kü- +Iş

güderi

Fa gaudar/gaudara گودر/گودره z1. genç sığır, dana, 2. dana derisi (Kaynak: BK sf. 282, St sf. 1101)Fa gaw/gō گو zinek, sığır

güdü

TTü güt- +I(g)

güdük

≈ TTü küçük/gücük/cücük kısa, küçük, yavru ≈ Fa kūdak/gūdik كودك zküçük, yavru, çocuk, uşak çoc

güdüm

TTü güt- +Im