gübre

gurur

Ar ġurūr غرور z [#ġrr fuˁūl msd.] aldatma, aldanma Ar ġarra غرّ zaldattı, görüntüyle kandırdı

gusto

İt gusto zevk, tad alma duyusu << Lat gustus [pp.] tad << HAvr *gews- tatmak, seçmek

gusül

Ar ġusl غسل z [#ġsl fuˁl msd.] yıkanma Ar ġasala غسل zyıkadı

gut

Fr goutte 1. damla, 2. damla hastalığı, nikris << Lat gutta damla

guvernör

Fr gouverneur yönetici Fr gouverner yönetmek +(t)or Lat gubernare dümen tutmak, yönetmek EYun kybernáō κυβερνάω za.a.

gübre

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
ghiobre... ghiubré [göbre/gübre]: litame, concime gübür "(argo)" [ Mikhailov, Matériaux sur l'argot et les locutions..., 1929]
gübür: Balayures, ordures [dışkı, döküntü].

Yun kopriá κοπριά zdışkı EYun kópros κόπρος za.a. << HAvr *ḱókʷr̥ a.a.

Not: Karş. İng coprophilia, coprophagy.

Benzer sözcükler: gübrelemek


09.09.2017
gücen|mek

ETü küçe- güç göstermek, zorlamak +In- ETü küç zor +(g)A-

güç

<< ETü küç zor, şiddet, kudret ETü *kü- +Iş

güderi

Fa gaudar/gaudara گودر/گودره z1. genç sığır, dana, 2. dana derisi (Kaynak: BK sf. 282, St sf. 1101)Fa gaw/gō گو zinek, sığır

güdü

TTü güt- +I(g)

güdük

≈ TTü küçük/gücük/cücük kısa, küçük, yavru ≈ Fa kūdak/gūdik كودك zküçük, yavru, çocuk, uşak çoc