güç

gusül

Ar ġusl غسل z [#ġsl fuˁl msd.] yıkanma Ar ġasala غسل zyıkadı

gut

Fr goutte 1. damla, 2. damla hastalığı, nikris << Lat gutta damla

guvernör

Fr gouverneur yönetici Fr gouverner yönetmek +(t)or Lat gubernare dümen tutmak, yönetmek EYun kybernáō κυβερνάω za.a.

gübre

Yun kopriá κοπριά zdışkı EYun kópros κόπρος za.a. << HAvr *ḱókʷr̥ a.a.

gücen|mek

≈ ETü küçen- güçten kesilmek; zorbalık etmek veya zorbalığa uğramak ETü küçe- güç kullanmak, zorbalık etmek +In- ETü küç zor +(g)A-

güç

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
teŋri küç bértük uçun [gök tanrı güç verdiği için] (...) elig yıl işig küçig bérmiş [elli yıl iş güç vermiş] ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
uluğ küçlüg kutluğ bodısatvalar [ulu güçlü kutlu Boddhisatvalar] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kǖç éldin kirse törü tüŋlüktin çıkar [devlete zorbalık/zulüm girse adalet/yasa bacadan çıkar] (...) er küçlendi [adam kuvvetlendi]

<< ETü küç zor, şiddet, kudret ETü *kü- +Iş

Not: Karş. Moğ küçü "kuvvet, sertlik".

Benzer sözcükler: güç bela, güçlenmek, güçlü, güçlük, güçsüz, gücün, gücüne gitmek, iş güç, işgücü

Bu maddeye gönderenler: gücen-, gür1 (güreş, güreş-), güven- (güven)


04.10.2017
güderi

Fa gaudar/gaudara گودر/گودره z1. genç sığır, dana, 2. dana derisi (Kaynak: BK sf. 282, St sf. 1101)Fa gaw/gō گو zinek, sığır

güdü

TTü güt- +I(g)

güdük

≈ TTü küçük/gücük/cücük kısa, küçük, yavru ≈ Fa kūdak/gūdik كودك zküçük, yavru, çocuk, uşak çoc

güdüm

TTü güt- +Im

güfte

Fa gufte/guftār گفته/گفتار z [pp.] söz Fa guftan, gū- گفتن, گو zsöylemek, konuşmak +a << OFa guftan, gōb- a.a. << EFa gaub- a.a.