gûnagûn

gulaş

Macarca gulyás "etli tencere yemeği" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Türkiye Türkçesi kulaşı veya kulak aşı "mantı, iri kesilmiş erişte yemeği" deyiminden alıntıdır.

gulden

Holandaca gulden "1. altın, 2. Hollanda para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Holandaca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *gultham "altın" biçiminden evrilmiştir.

gulet

Fransızca goélette "bir tür yelkenli tekne, uskuna" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca goéland "balıkçıl kuşu" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Bretonca gwelan sözcüğünden alıntıdır.

gulgule

Arapça ġl kökünden gelen ġulġula(t) غلغلة z "gürültü, patırtı, arbede" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük ġalġala "gürültü etti" sözcüğünün fuˁfuˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

gulyabani

Farsça ġūl-i yābānī غول يابانى z "bir efsane yaratığı, kurt adam" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ġwl kökünden gelen aynı anlama gelen ġūl غول z ve Farsça yābānī يابانى z "vahşi, barbar" sözcüklerinin bileşiğidir.

gûnagûn
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılından önce]
taksim ve beste okuyup, tef ve ḳudūm çalıp gūnāgūn şakalar eder

Köken

Farsça gūn-ā-gūn گوناگون z "rengârenk, çeşit çeşit" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça gūn "renk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen gaona- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe guna गुण z "nitelik, renk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Ermenice kuyn գոյն "renk" Farsçadan alıntıdır.

Benzer sözcükler

gülgûn, nilgün

Bu maddeye gönderenler

zirkon


10.03.2015
gundi

Kürtçe (Kurmanci) gundî "köylü" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) gund "köy" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça gund "1. topluluk, top, 2. ordu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gurbet

Arapça ġrb kökünden gelen ġurba(t) غربة z "1. ayrı ve uzak olma, yabancı yerde olma, 2. yabancılık, sürgün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "ayrıldı, uzaklaştı" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

gureba

Arapça ġrb kökünden gelen ġurabāˀ غرباء z "garipler, yabancılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġarīb غريب z "yabancı" sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.

gurk

gurk "kızışmış tavuk sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

gurme

Fransızca gourmet "yemeğe ve içmeye meraklı kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca grommet veya groumet "şarap servisi yapan görevli, vale" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce grom "hizmetçi, servis elemanı [mod. groom]" sözcüğü ile eş kökenlidir.