gözleme

gözenek

TTü göz +AnAk

gözet|mek

<< ETü közet- beklemek, korumak <? ETü köz göz +At-

gözetle|mek

TTü gözet- +lA-

gözgü

<< ETü közŋü ayna ETü közün- görünmek, kendini görmek +gU

gözlem

TTü gözle- +Im

gözleme

TTü: [ Lugat-i Halimi, 1477]
TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
gözleme ve lokmaya say yağı komasınlar deyü birer Yahudi dīdebān bekler

<< TTü közleme közde pişirme TTü köz kor, ateş +lA-

 köz

Not: Eski yazıda köz/göz ayrımı genellikle belirtilmediğinden, telaffuz değişiminin ne zaman gerçekleştiğini tespit etmek güçtür.


18.09.2017
gözlük

TTü göz +lIk

gözük|mek

ETü köz- görmek +Ik-

grado

Fr grade İt grado adım, kademe, derece << Lat gradus adım, basamak << HAvr *gʰrdʰ-os a.a. HAvr *gʰredʰ- yürümek, adım atmak

graf(o)+

Fr/İng graph(o)+ [bileşik adlarda] yazı, çizi EYun graphḗ γραφή zyazı, çizgi EYun gráphō γράφω z1. sivri uçla çizmek, hakketmek, kazımak, 2. yazı yazmak HAvr *gerbʰ- çizmek, kazımak

graffiti

İng graffiti 1. özellikle İtalya'da tarihi eserler üzerine turistlerin kazıdığı anı yazıları [esk.], 2. kamu yapıları üzerine kişilerin yazdığı kirletici yazı ve çizimler İt graffito kazınmış (yazı veya çizim) İt graffiare kazımak, hakketmek, sivri bir uçla çizmek Ger *graban kazmak, kazımak, oymak << HAvr *gerbʰ- a.a.