gözet|mek

göyün|mek

ETü köy- yanmak << ETü köñ-

göz

<< ETü köz görme organı

gözde

<? TTü göz

göze

TTü göz

gözenek

TTü göz +AnAk

gözet|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
inim köl tiginig küüzedü [kardeşim Kül Tigini bekleyerek/gözeterek] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol meŋi közetti [[beni bekledi]], közetür (...) közetlig neŋ [[sakınılan şey]]

<< ETü közet- beklemek, korumak <? ETü köz göz +At-

 gör-

Not: Ek yapısı belirsizdir. ETü küḏ- "beklemek" fiiliyle alakalı olması ihtimali üzerinde durulabilir.

Benzer sözcükler: gözetim, gözetmen

Bu maddeye gönderenler: gözetle-


25.12.2015
gözetle|mek

TTü gözet- +lA-

gözgü

<< ETü közŋü ayna ETü közün- görünmek, kendini görmek +gU

gözlem

TTü gözle- +Im

gözleme

<< TTü közleme közde pişirme TTü köz kor, ateş +lA-

gözlük

TTü göz +lIk