göze

götürü

TTü götür- +I(g)

gövde

<< ETü kövtöŋ ceset, beden

göyün|mek

ETü köy- yanmak << ETü köñ-

göz

<< ETü köz görme organı

gözde

<? TTü göz

göze

TTü: "pınar, kaynak" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
YTü: "... biyolojide hücre" [ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi, 1934]

TTü göz

 göz

Not: Fa çeşme < çeşm "göz" sözcüğünden analoji yoluyla türetilmiş olmalıdır. YTü anlamı bir göz oda deyiminden esinlenmiş olabilir.

Benzer sözcükler: gözek


02.10.2017
gözenek

TTü göz +AnAk

gözet|mek

<< ETü közet- beklemek, korumak <? ETü köz göz +At-

gözetle|mek

TTü gözet- +lA-

gözgü

<< ETü közŋü ayna ETü közün- görünmek, kendini görmek +gU

gözlem

TTü gözle- +Im