göz

götlek

<< ETü kötlük/*kötlek eşcinsellik, pasif eşcinsel? ETü köt göt +lAk

götür|mek

<< ETü kötür- kaldırmak ETü köt- a.a. +(g)Ur-

götürü

TTü götür- +I(g)

gövde

<< ETü kövtöŋ ceset, beden

göyün|mek

ETü köy- yanmak << ETü köñ-

göz

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
körir közüm körmez teg [görür gözüm görmez gibi] bilir biligim bilmez teg boldı ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yaşlıġ kȫz ... kȫz kapak ... kȫz kamamak [kamaşmak] ... kȫz yumunmak TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
gözin aydın ... göz kulak ol. ... göz açtürmamak ... göz bağı ... gözden geçürmek ... terāzū gözi ... göz dikmek ... göz degmek TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
göz boyamak ... göz dağı ... göz hapsi ... göz kararı ... göz taşı ... gözde tütmek ... gözden düşmek ... aç gözlü ... çekmece gözü ... dört gözle bakmak ... köprü gözü ... yüz göz olmak

<< ETü köz görme organı

Benzer sözcükler: çekmece gözü, dört göz, göz alıcı, göz ardı, göz bağı, göz bebeği, göz boyamak, göz doldurmak, göz hapsi, göz kapağı, göz kararı, göz nuru, göz taşı, gözaltı, gözcü, gözdağı, gözden düşmek, göze çarpmak, göze girmek, gözkulak olmak, gözlemek, gözlenmek, gözletmek, gözü dönmek, gözü kara, gözü pek, gözü tutmak, gözüne kestirmek, gözyaşı, köprü gözü, terazi gözü, yüzgöz olmak


18.05.2019
gözde

<? TTü göz

göze

TTü göz

gözenek

TTü göz +AnAk

gözet|mek

<< ETü közet- beklemek, korumak <? ETü köz göz +At-

gözetle|mek

TTü gözet- +lA-