göyün|mek

göt

<< ETü köt arka, göt

götlek

<< ETü kötlük/*kötlek eşcinsellik, pasif eşcinsel? ETü köt göt +lAk

götür|mek

<< ETü kötür- kaldırmak ETü köt- a.a. +(g)Ur-

götürü

TTü götür- +I(g)

gövde

<< ETü kövtöŋ ceset, beden

göyün|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
otuŋ köydi: iḥtaraḳa [odun yandı] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
küyündi/köyündi: iḥtaraḳa

ETü köy- yanmak << ETü köñ-

Not: Arkaik /ñ/ sesi Asya Türkçesinde y, TTü -yn biçimini alır. • TTü göyündür- "yakmak", göynük "yanık" Anadolu ağızlarında yaygındır.

Benzer sözcükler: göynük, göyündürmek, köymek, köydürmek, köyük

Bu maddeye gönderenler: kömür, köz (gözleme, küskü)


07.08.2021
göz

<< ETü köz görme organı

gözde

<? TTü göz

göze

TTü göz

gözenek

TTü göz +AnAk

gözet|mek

<< ETü közet- beklemek, korumak <? ETü köz göz +At-