göt

görüngü

TTü görün- +gU

görüntü

TTü gör- +(In)tI

göster|mek

<< ETü közger- göstermek, görmeye neden olmak ETü kör- görmek +gAr-

gösterge

TTü göster- +gA

gösteri

TTü göster- +I(g)

göt

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
köt: ad-dubur [insanın arkası], köti kızlak [kırmızı kıçlı bir kuş] (...) oġlanıġ kötlēdi: nāka'l-ġulām

<< ETü köt arka, göt

Not: ETü "yüksek yer, sırt" anlamında bir *köt sözcüğüne ilişkin kanıtlar yetersizdir (Erdal sf. 483). Ancak karş. ETü kötki "tepe", kölük "sırt, yük hayvanı", Çağ köter- "yükseltmek, beylik vermek". Sözcüğün orijinal anlamı belki "sırt" olabilir.

Benzer sözcükler: göden, götçü, götdaş, götlemek, götten bacaklı, götü boklu, götü kalkmak, götün götün, götünü yırtmak, götveren

Bu maddeye gönderenler: götlek, kötü (kötücül, kötümser)


03.04.2019
götlek

<< ETü kötlük/*kötlek eşcinsellik, pasif eşcinsel? ETü köt göt +lAk

götür|mek

<< ETü kötür- kaldırmak ETü köt- a.a. +(g)Ur-

götürü

TTü götür- +I(g)

gövde

<< ETü kövtöŋ ceset, beden

göyün|mek

ETü köy- yanmak << ETü köñ-