götür|mek

göster|mek

<< ETü közger- göstermek, görmeye neden olmak ETü kör- görmek +gAr-

gösterge

TTü göster- +gA

gösteri

TTü göster- +I(g)

göt

<< ETü köt arka, göt

götlek

<< ETü kötlük/*kötlek eşcinsellik, pasif eşcinsel? ETü köt göt +lAk

götür|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
yügerü kötürmiş erinç [(anamı babamı) yukarı kaldırmış, yükseltmiş olmalı] ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
tamudakı emgekin tükel kötürür [cehennemdeki tüm acıları taşır/yüklenir] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er yük kötürdi: ḥamala al-ḥaml [[yük kaldırdı/yüklendi]] (...) téwé yük kötürse kamıç yeme kötrür [deve yükü kaldırsa küçük kaşığı da kaldırır - atasözü]

<< ETü kötür- kaldırmak ETü köt- a.a. +(g)Ur-

Not: Karş. ETü kötgi "tepe", kötit- "yükseltmek", kötü "evin damı".

Benzer sözcükler: götürtmek, götürülmek

Bu maddeye gönderenler: göç- (göç, göçmen, koçer), götürü, kötürüm


25.05.2015
götürü

TTü götür- +I(g)

gövde

<< ETü kövtöŋ ceset, beden

göyün|mek

ETü köy- yanmak << ETü köñ-

göz

<< ETü köz görme organı

gözde

<? TTü göz