görsel

görece

TTü göre +çA2

görenek

TTü gör- +AnAk

görev

TTü iş gör- +Av

görgü

TTü gör- +gU

görkem

<< TTü görk görüntü, görünme, güzellik << ETü körk a.a. ETü kör- görmek +Uk

görsel

YTü: "Fr visuel karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
görsel: Görme ile ilgili.

TTü gör- +sAl

 gör-

Not: YTü +sAl ekinin fiil köküne eklenmesi benzersizdir.

Benzer sözcükler: görsel-işitsel


02.11.2013
görümce

<< ETü körümçi görücü; falcı, müneccim ETü körüm görme, bakım +çI ETü kör- +Im

görüngü

TTü görün- +gU

görüntü

TTü gör- +(In)tI

göster|mek

<< ETü közger- göstermek, görmeye neden olmak ETü kör- görmek +gAr-

gösterge

TTü göster- +gA