görkem

göre

<< ETü köre görerek, uygunluk ve izafet zarfı ETü kör- görmek +A

görece

TTü göre +çA2

görenek

TTü gör- +AnAk

görev

TTü iş gör- +Av

görgü

TTü gör- +gU

görkem

TTü: "görmeye değer, gösterişli, güzel (sıfat)" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
çün ki yüksek ata bine muhteşem ve görkem görünür TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
görkem (Adana, Kayseri, Niğde); görükem (G. Antep): 1- zahiri hal, görünüş; 2- calibi nazar. (...) görükemli YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
görkem = Haşmet, tantana, ihtişam, debdebe

<< TTü görk görüntü, görünme, güzellik << ETü körk a.a. ETü kör- görmek +Uk

 gör-

Not: +kAm ekinin yapısı muğlaktır. Anadolu ağızlarında sıfat olarak kullanılan sözcüğe YTü keyfî olarak isim anlamı yüklenmiştir.

Benzer sözcükler: görkemli, görklü


25.11.2019
görsel

TTü gör- +sAl

görümce

<< ETü körümçi görücü; falcı, müneccim ETü körüm görme, bakım +çI ETü kör- +Im

görüngü

TTü görün- +gU

görüntü

TTü gör- +(In)tI

göster|mek

<< ETü közger- göstermek, görmeye neden olmak ETü kör- görmek +gAr-