görev

gönye

Yun gōniá 1. köşe, açı, 2. dik açı elde etmeye mahsus marangoz aleti << EYun gōnía γωνία za.a. HAvr *ǵónu- diz, çene

gör|mek

<< ETü kör- görmek << ETü *köri-

göre

<< ETü köre görerek, uygunluk ve izafet zarfı ETü kör- görmek +A

görece

TTü göre +çA2

görenek

TTü gör- +AnAk

görev

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
görev = Üfule = Fonction

TTü iş gör- +Av

 gör-

Not: Kıpçakça ve Çağataycada görülen +Av yapım eki TTü +Ağ eşdeğeri olup, Dil Devriminden önce Türkiye Türkçesinde eşine rastlanmaz.

Benzer sözcükler: görev çubuğu, görevlendirmek, görevli, görevsizlik


29.04.2013
görgü

TTü gör- +gU

görkem

<< TTü görk görüntü, görünme, güzellik << ETü körk a.a. ETü kör- görmek +Uk

görsel

TTü gör- +sAl

görümce

<< ETü körümçi görücü; falcı, müneccim ETü körüm görme, bakım +çI ETü kör- +Im

görüngü

TTü görün- +gU