görenek

gönül

<< ETü köŋül göğüs, [mec.] yürek ≈ ETü kög sada, avaz, şarkı

gönye

Yun gōniá 1. köşe, açı, 2. dik açı elde etmeye mahsus marangoz aleti << EYun gōnía γωνία za.a. HAvr *ǵónu- diz, çene

gör|mek

<< ETü kör- görmek << ETü *köri-

göre

<< ETü köre görerek, uygunluk ve izafet zarfı ETü kör- görmek +A

görece

TTü göre +çA2

görenek

TTü: [ Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri, 1867]
Her neyi göreneklerine mugāyir bulurlarsa, mutlakā fenā zann ederler idi. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
görenek: Tecrübe, adet, mutad.

TTü gör- +AnAk

 gör-


12.08.2017
görev

TTü iş gör- +Av

görgü

TTü gör- +gU

görkem

<< TTü görk görüntü, görünme, güzellik << ETü körk a.a. ETü kör- görmek +Uk

görsel

TTü gör- +sAl

görümce

<< ETü körümçi görücü; falcı, müneccim ETü körüm görme, bakım +çI ETü kör- +Im